در حال نمایش 16 نتیجه

غذا خشک انجمادی آف کوک تکه های توت فرنگی و بستنی وانیل

۱۵۸.۲۰۰ تومان
وزن 130 گرم
ابعاد 21.5 × 21 × 7 سانتیمتر
برند

آفکوک

وزن

100 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک زرشک پلو با مرغ

۲۵۲.۰۰۰ تومان
وزن 178 گرم
ابعاد 22.5 × 21 × 7 سانتیمتر
برند

آفکوک

وزن

150 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک کرانچ توت فرنگی و موز

۱۵۸.۲۰۰ تومان
برند

آفکوک

وزن

100 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک عدسی

۱۲۵.۰۰۰ تومان
وزن 178 گرم
ابعاد 22.5 × 21 × 7 سانتیمتر
برند

آفکوک

وزن

150 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک کرانچ لبو

۱۳۴.۴۰۰ تومان
وزن 130 گرم
ابعاد 21.5 × 21 × 7 سانتیمتر
برند

آفکوک

وزن

100 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک تکه های انبه و بستنی وانیل

۲۲۱.۲۰۰ تومان
وزن 130 گرم
ابعاد 21.5 × 21 × 7 سانتیمتر
برند

آفکوک

وزن

100 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک کرانچ سیب، کیوی، انگور

۱۵۴.۰۰۰ تومان
برند

آفکوک

وزن

100 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک عدس پلو با خرما

۲۵۲.۰۰۰ تومان
وزن 178 گرم
ابعاد 22.5 × 21 × 7 سانتیمتر
برند

آفکوک

وزن

150 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک خوراک گوشت با سیب زمینی و قارچ

۳۵۸.۰۰۰ تومان
وزن 178 گرم
ابعاد 22.5 × 21 × 7 سانتیمتر
برند

آفکوک

وزن

150 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک کرانچ سیب و موز

۱۵۸.۲۰۰ تومان
برند

آفکوک

وزن

100 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک کرانچ سیب دارچین

۱۱۶.۲۰۰ تومان
برند

آفکوک

وزن

100 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک کرانچ توت فرنگی و سیب

۱۵۸.۲۰۰ تومان
وزن

100 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

برند

آفکوک

غذا خشک انجمادی آف کوک کرانچ کیوی و موز

۱۳۴.۴۰۰ تومان
برند

آفکوک

وزن

100 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک پاستای گوجه فرنگی

۳۰۰.۰۰۰ تومان
وزن 178 گرم
ابعاد 22.5 × 21 × 7 سانتیمتر
برند

آفکوک

وزن

150 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک برنج و سبزیجات

۲۳۵.۰۰۰ تومان
وزن 178 گرم
ابعاد 22.5 × 21 × 7 سانتیمتر
برند

آفکوک

وزن

150 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)

غذا خشک انجمادی آف کوک استانبولی

۲۴۰.۸۰۰ تومان
وزن 178 گرم
ابعاد 22.5 × 21 × 7 سانتیمتر
برند

آفکوک

وزن

150 گرم

مناسب

کوهنوردی و طبیعت گردی (دو نفره)