2 روستای رویایی نزدیک تهران

2 روستای رویایی نزدیک تهران – مناسب سفر یکروزه

به نظرم هر کسی که اهل تهرانه باید یروزایی از ماه یا هفته رو اختصاص بده به طبیعت، برای بودن در سکوت و اکسیژن و آرامش ذهنی. قرار نیست چندین ساعت رانندگی کنی تا برسی به یک جای خوب، میشه با یک ساعت زمان به جاهایی رفت نزدیک همین تهران خودمون که اصلا بی نظیر و رویایی ان. پس مطلبو از دست نده 😉

ادامه مطلب